Ny Livsstil AS

Denne internettsiden er produsert for Norge og det norske markedet. Inntektshistorier på denne siden garanterer ikke din inntekt, eller er ikke på noen annen måte er representative for den inntekt du vil kunne oppnå. Disse historiene representerer resultatet av hardt arbeid og kunnskap. Din suksess vil være avhengig av ditt eget harde arbeid og kunnskap.
Denne muligheten innebærer ikke noen ansettelse, men er en forretningsmulighet der man er selvstendig næringsdrivende. For å kunne delta må man være over 18 år og myndig i følge norsk lov.
Det er ikke tillatt for en markedsfører eller deltager i et handelssystemå overtale noen til å gjøre en innbetaling ved å love fordeler med å få andre mennesker med i systemet. Fortjenesten ved å bli med i virksomheten kommer fra den enkeltes egen omsetning av produkter og dennes evne til å lære andre å omsette produkter. Det er ingen fortjeneste knyttet til selve rekrutteringen av andre mennesker.
Produktene som selges ved hjelp av dette programmet er ernæring og personlig pleie produkter.
Denne internettsiden tilhører og drives av Ny Livsstil. Ingen elementer fra siden kan reproduseres uten en skriftlig tillatelse fra Ny Livsstil.

VIKTIG: Ved å anmode om at informasjon blir sendt til deg fra denne siden gir du automatisk tillatelse til at vi samler inn dine personlige data.
Behandlingsansvarlig er:

Per Christian Solberg
Louis Kvalstadsv. 3
7023 Trondheim, NOR

E-post: perchristiansolberg@me.com
Telefon/mobil: 92051930

Hvordan vi skal bruke dine personlige detaljer:
Vi vil bruke disse data bare til å sende deg den informasjonen du har bedt om eller kommer til å be om på et senere tidspunkt. Din personlige informasjon vil ikke bli gitt, solgt eller gjort tilgjengelig for en tredje part, unntatt den personen som vil kontakte deg, som vi også krever den samme beskyttelse av dine data fra.
De data vi samler inn og lagrer digitalt er følgende:
-Navn
-Adresse
-Telefon
-E-postadresse
Dersom du deltar i noen form for aktivitet arrangert av oss, så kan disse opplysningene bli brukt i påmeldingslister eller deltakerlister. Da blir det også i noen tilfeller sendt ut informasjon til deg, eller vi innhenter ytterligere informasjon fra deg.
Vi respekterer ditt privatliv og behandler dine data med diskresjon. Dersom du vil bli slettet fra vår database på noe tidspunkt så kan du klikke på en lenke i informasjonen som sendes til deg. Hvis du vil oppgradere din informasjon eller slette den helt så kan du gjøre det ved å sende en e-post til perchristiansolberg@me.com.

Ansvarlig for denne side er selvstendig Herbalife medlem:

Per Christian Solberg
Louis Kvalstadsv. 3
7023 Trondheim NOR
perchristiansolberg@me.com
92051930